Home VIDEO Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

by Tam Nguyen

Như một định mệnh, xe hơingười đẹp luôn cần có nhau, nhất là tại các triển lãm ô tô, các sự kiện ra mắt xe mới, nếu không có người đẹp thì..những chiếc xe trở nên thiếu hấp dẫn hẳn…

Maybe you are interested:  50 Sắc thái của những người đẹp bên xe hơi

You may also like

Leave a Comment